Despre sistemele de YOGA

În afară de HATHA YOGA, mai există şi alte sisteme YOGA care vizează, ca şi HATHA YOGA, acelaşi ţel esenţial: atingerea Absolutului, desăvârşirea fiinţei umane. Dintre aceste sisteme amintim câteva:
  • KARMA YOGA – YOGA punerii la unison cu Supremul prin activitate, în care rezultatele sau fructele acţiunilor sunt consacrate Divinului;
  • BHAKTI YOGA – YOGA iubirii universale, a abnegaţiei şi dăruirii faţă de Suprem;
  • RAJA YOGA – YOGA fuziunii cu mentalul cosmic, vizând amplificarea puterii minţii, controlul turbioanelor mentale, trezirea celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA);
  • JNANA YOGA – YOGA fuziunii cu energiile superioare ale minţii, a trezirii şi amplificării puterii de discriminare;
  • LAYA YOGA – YOGA fuziunii depline cu anumite sfere de forţă infinite ale Universului; MANTRA YOGA – YOGA punerii în rezonanţă, prin intermediul anumitor sunete imitative, cu diferitele energii subtile ale Universului;
  • TANTRA YOGA – YOGA expansiunii extreme a câmpului conştiinţei care integrează o gamă complexă de procedee şi tehnici, incluzând printre altele chiar şi activitatea sexuală în scopul accelerării evoluţiei spirituale prin transmutarea şi sublimarea potenţialului creator sexual, atât la bărbat cât şi la femeie;
  • KUNDALINI YOGA – YOGA trezirii şi orientării ascendente a puterii colosale ce există în stare latentă la baza coloanei vertebrale în MULADHARA CHAKRA;
  • YANTRA YOGA – YOGA fuziunii telepatice cu anumite energii sau sfere de forţă ale Universului prin intermediul anumitor desene geometrice special concepute şi revelate pentru aceasta;
  • HATHA YOGA – este cea mai cunoscută în Occident, fiind bazată pe echilibrarea polarităţilor fundamentale ale fiinţei, a energiilor solară (+) şi lunară (-); urmăreşte stăpânirea cât mai perfectă a corpului, redobândirea sau menţinerea sănătăţii, controlul cât mai deplin al energiilor vitale.
Toate sistemele YOGA expuse mai sus în general şi HATHA YOGA în particular, nu sunt în mod obligatoriu legate de vreo religie. Atât cel credincios, indiferent dacă este ortodox sau catolic, cât şi necredinciosul sau ateul pot practica cu succes diferitele metode YOGA sau oricare dintre sistemele enunţate mai sus, fără a-i fi teamă că i se vor impune principii în dezacord cu convingerile sale religioase.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *